STANDARD

Mieszanka do użytkowania na gruntach ornych.

PASTWISKO

Mieszanka pastwiskowo – kośna z koniczyną białą.

ŁĄKOWA

Mieszanka kośna z koniczyną czerwoną.    

TRWAŁA

Mieszanka kośna z kupkówką pospolitą.